ISAE 3000 Revisorerklæring

En ISAE 3000 revisorerklæring er kundernes/brugernes garanti for, at DELTAPLAN overholder de gældende regler omkring databeskyttelse (GDPR). Dette gælder både de danske love samt EUs forordninger.

En ISAE 3000 skal læses med ”kyndige øjne” og henvender sig derfor primært til den dataansvarlige hos DELTAPLANs kunder.

DELTALAN får hvert år udearbejdet en ISAE 3000 af et uafhængigt revisionsfirma.


Pr. dato Indhold Udarbejdet af
2023 oktober ISAE 3000 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Hent som PDF Bilag
2022 oktober ISAE 3000 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Hent som PDF Bilag
2021 oktober ISAE 3000 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Hent som PDF Bilag
2020 oktober ISAE 3000 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Hent som PDF Bilag
2019 oktober ISAE 3000 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Hent som PDF