Afdelingsbaseret vagtplan

DELTAPLAN CLASSIC

DELTAPLAN CLASSIC er en afdelingsbaseret vagtplan.


Det gør, at man kan opbygge en struktur omkring vagtplanen, som svarer til arbejdspladsens struktur med afdelinger, underafdelinger osv.


For hver afdeling kan man definere hvem der skal have adgang til at administrere vagtplanen. Man kan endvidere definere hvilke medarbejdere der skal have mulighed for at arbejde i afdelingen og ligeledes vise interesse for evt. ledige vagter i afdelingen.


En medarbejder kan være tilknyttet én eller flere afdelinger. Derved kan flere afdelinger gøre brug af den samme medarbejder i forskellige jobs. En indbygget kontrol i DELTAPLAN sørger for, at en medarbejder ikke bliver "dobbelt-booket".


For hver afdeling (eller kombinationer af afdelinger) kan du se statistik over antal vagter/timer der bruges på netop dén afdeling eller kombination af afdelinger samt periode som du planlægger for lige nu.


Kommunikation er vigtigt på en arbejdsplads. Derfor har DELTAPLAN udviklet DOD (Daglig Online Dialog) som er gratis. Det vises tydeligt på appen når man modtager en DOD, og afsenderen kan se om DODen er blevet læst.


Hvis arbejdspladsen anvender det tilkøbte stempel-ur, kan det defineres for hvert enkelt stempel-ur, hvor medarbejderen kan anvende det.


Hvis vagtplanen løbende er blevet holdt ajour med de ændringer der uundværligt indtræffer undervejs, så kan timer, satser, tillæg, månedsløn osv. eksporteres direkte til det lønbureau I anvender.


Det er muligt at anvende differentierede lønsatser , således at to (eller flere) forskellige jobs udløser forskellige lønsatser afhængigt af vagtens vagttype.


Alt dette får du til en pris der ikke på nogen måde kan matches af sammenlignelige online vagtplaner på dansk.


DELTAPLAN CLASSIC bruges bl.a. af...
Caféer, Restauranter, Opholdssteder, Institutioner, Butikker, Hoteller, Kiosker, Forlystelser, Museer, Diskoteker og andre arbejdspladser med varierende arbejdstider eller løst tilknyttet personale.

Kundeorienteret vagtplan

DELTAPLAN ROUTE

DELTAPLAN Route er en kundeorienteret vagtplan.


Det betyder at man kan oprette kunder, og derefter tilknytte vagter til disse kunder.


Man kan endvidere tilføje en kreds til hver vagt, hvilket giver vagtplanen en ekstra dimension.


Medarbejderne kan se hvilke kunder de skal arbejde hos, og via. tilkøbsmodulet "Kunde login modul", kan man give ens kunder adgang til at se vagtplanen som har med denne kunde at gøre, så de ved hvilken medarbejder der kommer og hvornår.


Ved at give medarbejderne adgang til at oprette arbejdsrapporter, kan medarbejderen efter endt arbejde indrapportere dagens hændelser. Via rapporter kan ledelsen efterfølgende trække disse rapporter ud.


Via medarbejder portalen, kan medarbejderne vise interesse for evt. ledige vagter. Det gør det nemmere at få afsat vagterne uden at skulle ringe eller smse til alle medarbejdere.


En speciel rapport med udtræk af timer for hver enkelt kunde, gør det enkelt at fakturere kunder på baggrund af den eksisterende vagtplan.


Hvis vagtplanen løbende er blevet holdt ajour med de ændringer der indtræffer undervejs, så kan timer, satser, tillæg, månedsløn osv. eksporteres direkte til det lønbureau I anvender.


Det er muligt at anvende differentierede lønsatser , således at to (eller flere) forskellige jobs udløser forskellige lønsatser afhængigt af vagtens vagttype.


Alt dette får du til en pris der ikke på nogen måde kan matches af sammenlignelige online vagtplaner på dansk.


DELTAPLAN ROUTE bruges bl.a. af...
Vagtselskaber, Rengøringsselskaber, mindre Vikarbureauer og andre arbejdspladser der har behov for planlægning af medarbejdere som arbejder hos forskellige kunder.