DELTAPLAN CLASSIC
online vagtplan
 


DELTAPLANs apps findes på
GooglePlay & AppStore
DELTAPLAN Classic er et afdelingsbaseret vagtplan system som kan håndtere én eller flere adskilte afdelinger på arbejdspladsen.

Systemet er 100% online og den nyeste vagtplan er derfor altid tilgængelig for såvel ledelse som medarbejdere.

Lønsatser, tillæg og "ekstra tid" udregnes efter arbejdspladsens egne indlagte overenskomster, og det er lige så enkelt at følge de faste medarbejderes timeforbrug via. den indbyggede timebank, som det er at trække ud til løn for såvel månedslønnede som timelønnede.

DELTAPLAN Classic bruges bl.a. af Butikker, Opholdssteder, Hoteller, Caféer, Restauranter, Kiosker, Supermarkeder, Museer, Biografer, Servicekontorer og mange andre typer af arbejdspladser.

» Læs mere om andre versioner af DELTAPLAN hér